Historia Koła

            Przedstawiając niniejszą informację z działalności naszego Koła PZW, data jego powstania odtworzono na podstawie legitymacji członkowskiej członka Zarządu. Za okres 1952-1972 Zarząd nie posiada dokumentacji z działalności Koła PZW.

W sprawozdaniu Zarządu Koła PZW za rok 1977 jest wymieniona data powstania Koła - 1952 rok.

            Skromne środki finansowe nie pozwalały na opłacenie wynajmu lokalu na biuro Koła PZW, a jedynie wystarczały na opłacenie pomieszczenia dla skarbnika Koła.

             Stwarzało to poważne problemy w pracy zmieniających się w czasie kadencji składów osobowych Zarządów.

             Posiedzenie Zarządów odbywało się w mieszkaniach prywatnych co było uciążliwe i nie sprzyjało efektywnej pracy.

             Zmiany administracyjne województw powodowały dostosowanie się struktur PZW do aktualnej mapy administracyjnej kraju.

 

W okresie 58 lat działania nasze Koło należało do Okręgów:

                        Od 1952 r.      do 1975 r. - Okręg Warszawski

                        Od 1976 r.      do 1980 r. - Okręg Ciechanowsko - Ostrołęcki

                        Od 1981 r.      do 1989 r. - Okręg Ostrołęcki

                        Od 1989 r.      do 2002 r. - Okręg Warszawski

                        Od 2003 r.      Okręg Mazowiecki

 

Funkcje Prezesów Zarządu Koła PZW Wyszków- Miasto pełnili kolejno:

 

 

Niźnicki Kazimierz         

Łysik Henryk                

Tokarski Henryk           

Rejsing Ludwig             

Niźnicki Kazimierz       

Tokarski Henryk           

Juszczyński Bogdan      

Kawiński Andrzej        

Juszczyński Bogdan     

Biernacki Stanisław     

Dopierała Antoni         

Piasecki Wiesław          

 

  od   1952 r.   do   1972 r.

  od   1973 r.   do   1975 r.

  od   1976 r.   do   1979 r.

  od   1980 r.   do   1985 r.

  od   1986 r.   do   1988 r.

  od   1988 r.   do   1988 r.

  od   1989 r.   do   1989 r.

  od   1990 r.   do   1990 r.

  od   1991 r.   do   1992 r.

  od   1992 r.   do   1995 r.

  od   1995 r.   do   2007 r.

  od   2007 r.        i nadal

 

 

Funkcje Skarbników Koła pełnili:

 

Telechowski Franciszek  

Brzezicki Eugeniusz       

Juszczyńska Magdalena  

Terlikowski Roman         

Kołczyk Zbigniew           

Niewiadomski Artur

od   1952 r.   do  1976 r.

od   1976 r.   do  1991 r.

od   1992 r.   do  1998 r.

od   1999 r.   do  2006 r.

od   2007 r.   do  2012 r.

od   2012 r.    i    nadal

 

            Z posiadanych dokumentów w Kole wynika, że Zarządy Kół prowadziły działalność w zakresie turystyczno - sportowym, organizując zawody wędkarskie dla członków Koła, uczestniczyli w zawodach i mistrzostwach okręgowych spławikowych, morskich jak również startowali w mistrzostwach Polski.

            Mimo ograniczonych środków finansowych prowadzona była działalność z zakresie ochrony wód i zwalczania Kłusownictwa wodnego przez Społeczną Straż Rybacką Koła PZW.

            W 1999 roku Uchwałą Rady Powiatu została powołana Społeczna Straż Rybacka Powiatu Wyszkowskiego, działająca przy naszym Kole. Było to związane ze zmianą podziału administracyjnego naszego Państwa.

            Wynajem lokalu na biuro Koła w 2001 roku umożliwiło systematyczne odbywanie posiedzeń Zarządu Koła. Obecnie od 1 maja 2007 r. biuro mieści się w Wyszkowskim Ośrodku Sportu i Rekreacji przy ulicy Kościuszki 54.

             Działalność Zarządu jest corocznie przedstawiana Członkom Koła PZW Wyszków - Miasto na walnych zebraniach sprawozdawczych oraz co cztery lata na Walnych zebraniach sprawozdawczo - wyborczych.

            Stan organizacyjny naszego Koła w roku 1973 liczył 668 członków, w roku 2008 ponad 1500 członków. Obecnie nasze Koło liczy ponad 2000 członków.

             Od szeregu lat są organizowane imprezy sportowe w wędkarstwie spławikowym, spinningowym oraz morskim sponsorowane przez Burmistrza i Radę Gminy Wyszków, Starostwo Powiatowe, Wójtów i Rady Gmin: Brańszczyk, Somianka oraz Polski Bank Spółdzielczy w Wyszkowie.